Mijozlaringiz "yo'q" deb javob berishining eng ko'p uchraydigan sabablari