Moliyaviy mustaqillikka erishish va daromad oqimlarini ko`paytirish uchun muhim odat