O'z kompyuterini yaratgan va 20 yil ichida 73 million dollar daromad olgan tadbirkor