Meri Barra

Meri Barra nomzodlarning "rostgo'yligini" ni tekshirish uchun suhbatda bir xil uchta savolni beradi.